Arc-Killer

Een kortsluiting of een ander defect kan een interne boogvlam of een lichtboog veroorzaken. Als er in een klassieke MS-cel een lichtboog ontstaat, kan dit een zware beschadiging aan de installatie opleveren, waarbij de operator zelfs letsels en elektrocutie kan oplopen.
Indien er een Arc-Killer geïnstalleerd is, zal dit mechanisme ervoor zorgen dat de boogvlam zo snel mogelijk gedoofd wordt.

AREI

AREI staat voor het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en dit reglement bevat een reeks voorschriften waaraan Belgisch elektrisch materiel en elektrische installaties moeten voldoen.

Het AREI is van toepassing op alle nieuwe elektrische installaties en alle belangrijke uitbreidingen van bestaande elektrische installaties:
– sinds 1 oktober 1981, in elke inrichting waar personeel tewerkgesteld wordt en die niet over een bevoegde elektriciteitsdienst beschikt;
– sinds 1 januari 1983, in elke inrichting waar personeel tewerkgesteld wordt en die wel over een bevoegde elektriciteitsdienst beschikt.

Aardingsschakelaar

De Aardingsschakelaar is de schakelaar die de verbinding maakt met het nul-potentiaal.
Om werken uit te voeren aan hoogspanningsinstallaties, moet men er zeker van zijn dat er geen restlading (statische elektriciteit) aanwezig is. Hiervoor dient met de aardingsschakelaar in te schakelen, zodat deze delen allen verbonden worden met de aarde.

Aardingsmes

Het aardingsmes is het bewegend gedeelte van de aardschakelaar.
Om werken uit te voeren aan hoogspanningsinstallaties, moet men er zeker van zijn dat er geen restlading (statische elektriciteit) aanwezig is op de vrijgeschakelde delen. Hiervoor dient met de aardingsschakelaar in te schakelen, zodat deze delen allen verbonden worden met de aarde. Het deel dat deze verbinding maakt is het aardingsmes.

Aankomstcel

Een aankomstcel is een cel die gebruikt wordt voor het aansluiten van de hoogspanningskabels.
In deze cel komen met andere woorden de kabels toe van de distributienetbeerder.
Deze cel bevindt zich op de site van de distributienetgebruiker.

Ampère

Eenheid waarmee elektrische stroom wordt aangeduid.

Tot 2019:
De ampère is als volgt gedefinieerd:
Een ampère is de constante stroomsterkte die, wanneer deze loopt door twee parallelle geleiders van oneindige lengte en met een verwaarloosbare diameter, op 1 meter van elkaar geplaatst in vacuüm, een lorentzkracht tussen deze geleiders produceert van 2 × 10−7 newton per meter lengte.

Vanaf 20 mei 2019:
Volgens de herdefinitie van de basiseenheden, waaronder ook een herdefinitie van de ampère, wordt een elektrische stroom van 1 A de stroom veroorzaakt door 1/(1,602 176 634 . 10-19) elementaire ladingen per seconde, met als gevolg dat we in de formule voor de lorentzkracht tussen geleiders weliswaar nog steeds met grote nauwkeurigheid maar niet meer exact 2 × 10−7 krijgen.