AREI

AREI staat voor het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.