Ampère

Eenheid waarmee elektrische stroom wordt aangeduid.