Gedragscode van Deba

In een voortdurend veranderende wereld is er toch één gegeven dat onveranderd blijft: het onwankelbare voornemen van Deba om de hoogste normen op het vlak van bedrijfsethiek en -integriteit te handhaven.

Via zijn technologieën levert Deba een belangrijke bijdrage aan bedrijven en gemeenschappen. Maar niet alleen wát we doen, maar ook de manier waarop we dat doen, bepaalt onze reputatie bij onze stakeholders en helpt ons succesvol te blijven.

Die reputatie is bijzonder veel waard voor Deba. En net zoals al onze troeven moet ook deze worden ontwikkeld en beschermd.

De gedragscode staat centraal in de manier waarop we onze reputatie beschermen en ontwikkelen. Ze is gestoeld op onze bedrijfsprincipes van verantwoordelijkheid, respect en vastberadenheid en omschrijft hoe we ons moeten gedragen. Het gaat dan niet om ons algemene gedrag, maar over de manier waarop we omgaan met bepaalde situaties waarin onze reactie belangrijke gevolgen kan hebben voor de reputatie van Deba.

De gedragscode gaat verder dan de naleving van de wet in de landen waar we actief zijn. Ze toont hoe wij ons ertoe verbinden ons op een ethische en integere manier te gedragen in elke situatie, terwijl we toch de rechten van mensen als individuen blijven respecteren. We verwachten dit van elke medewerker van Deba, overal en altijd, maar ook van al onze zakenpartners. Hoge normen in onze relaties zijn immers de fundamenten van duurzaam succes.

We willen worden erkend als een vooraanstaande leider in alles wat we doen en we willen dat al onze stakeholders trots zijn op hun relatie met Deba.

Sophie Vandoorne
CEO
Deba nv
Moorstraat 23
B-9850 Landegem

Neem contact op

De normen die deze Gedragscode bevat, vormen de kern van de cultuur en de verbintenissen die Het Veer aangegaan heeft.

Een uniforme naleving van deze normen binnen Het Veer is dan ook essentieel en elke medewerker is ertoe gehouden deze principes in acht te nemen.

Daartoe vragen we dat iedereen mogelijke overtredingen meldt. Dat kan door contact op te nemen via ethics@het-veer.be.

Op Koers