Voorkomen is beter dan genezen

Deba gaat verder dan de installatie alleen. Na de plaatsing van een middenspanningsopstelling kan u ook altijd terecht bij ons voor het onderhoud ervan. Met een correct nazicht vermijdt u problemen, voorkomt u ongevallen en blijft u op vol vermogen draaien. Welke installatie, of welk merk van middenspanningscellen u ook gebruikt, Deba kan instaan voor het onderhoud.

> Meer weten? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Slaap op beide oren met een onderhoud van Deba. Wij nemen alles onder de loep.

  • Nakijken en reinigen van middenspanningscabines en schakelapparatuur.

  • Vervangen van zekeringen voor minimaspoelen, indien nodig.

  • Functionele relaistest van de beveiligingsrelais via primaire stroominjectie met stroomkoffer.

  • Bijvullen van olie in de bestaande vermogenschakelaars klein olievolume en nakijken en onderhoud van het mechanische gedeelte.

  • Controleren op alle wettelijke toebehoren, handschoenen en schakelhendels, schakelbankjes, pictogrammen e.d. eigen aan de cabine.

  • Vervangen van spanningsaanduiders en/of isolatoren indien nodig en herstellen van de verlichting in het lokaal.