Coating

Een coating of belaging (ook wel deklaag of oppervlaktebehandeling) is een mengsel van stoffen dat op verschillende producten gestreken kan worden. Coating is uit het Engels ontleend en wordt binnen de materiaalkunde nog wel vervangen door zijn Nederlandse varianten, maar als begrip in de papierproductie en coatingindustrie is het woord niet meer weg te denken.

Coatings worden aangebracht op metaal, hout, glas, kunststof, papier, enzovoort.

Een coating bestaat uit de volgende onderdelen:
– Pigment, ook vulstof genoemd
– Oplosmiddel
– Bindmiddel

Om de eigenschappen te verbeteren, kunnen ook hulpstoffen worden toegevoegd.

CMR

CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten land.

De CMR is ook geldig bij een binnenlands transport als onderdeel van een internationaal transport. De CMR is dwingend recht (art. 41 CMR), er mag niet door partijen van af worden geweken.

Capacitieve isolator

Een capacitieve isolator is een isolator die geschikt is voor het veilig meten op hoogspanning.

Capacitieve isolator

Een capacitieve isolator is een isolator die geschikt is voor het veilig meten op hoogspanning.